Về Triển lãm the fair

Inter Beauty Vietnam, Triển lãm thương mại làm đẹp B2B đưa tất cả các nhà cung cấp của ngành làm đẹp ở Đông Nam Á tới để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ. Triển lãm sẽ mang tới các kênh mới trong phân phối, đóng gói và sản xuất thông qua việc xây dựng các mối quan hệ với các công ty làm đẹp và các nhà bán lẻ hàng đầu. Triển lãm cũng giúp các doanh nghiệp làm đẹp trải nghiệm sản phẩm sáng tạo mới, thiết lập mạng thương mại, trao đổi ý tưởng từ sự hiểu thấu về ngành, hội nghị và hội thảo giáo dục.

Ngày: Ngày 7-9 tháng 3 năm 2019
Time: 9:00-17:00
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), Việt Nam.
Ban tổ chức.: Công ty TNHH Global Exhibition & Convention Service (GECS)
Organizer Website : www.gecsasia.com


COUNTDOWN

365
24
60
60
Organize by Global Exhibition and Convention Services
Vietnam Beauty Association